Tonetæthed

Mængden af toner der spilles har også betydning for hvor kraftigt musikken opleves både på et vertikalt og et horisontalt plan. For at spille kraftigt handler det på det vertikale plan om at fordoble sine akkordtoner og på det horisontale plan handler det om at spille en strum med mange anslag.

Tonetaethed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 'Deep River' er crescendoeffekten omkring højdepunktet af sangen ikke blot styret af et kraftfuldt spil, men også af, at der spilles akkorder med flere toner og oktavbas.

  Deep River