Skip to main content

Improvisation

Man kan anlægge flere forskellige tilgange til det at lave en improvisation, herunder en akkordmæssig tilgang. Dette betyder, at man udelukkende tager udgangspunkt i en given sangs akkorder og ikke sangens melodi, toneart eller andet. På den måde kan vi udelukkende ved at bruge fill-ins og andre musikalske virkemidler lave improvisatoriske forløb. Her følger et enkelt eksempel (i becifringsklaver 3 side 66-67 er der flere, og der er øvelser).

Nedenfor kan høres et eksempel på en improvisation af takt 9-16 af This Little Light Of Mine. Her har vi overvejende akkordbrydninger med korte og lange blåtonefill-ins, mens bassen spiller treklangsbrydninger. Endvidere er der tremolo, lift, et enkelt forslagsfill-in og forudholdsfill-in . Bemærk de mange gentagelser af de små motiver.

This Little Light Of Mine (improvisation)