Break

Breaks er vigtige som kontrastskabende musikalske virkemidler, og de forekommer ofte i rytmisk musik. Det vel nok mest typiske er at anslå en akkord på 1-slaget i en takt og herefter vente med at spille indtil den efterfølgende takt. Akkorden på breaket kan enten være kort eller lang. I et break fortsætter pulsen i modsætning til en fermat, hvor pulsen ophører. 
Lyt til 'The Saints', hvor der er breaks i slutningen og starten af verset.

The Saints