Andre musikalske virkemidler

Her følger en oversigt over andre musikalske virkemidler, som kan medvirke til at gøre klaverakkompagnementet spændende og afvekslende at lytte til. Der findes flere anvisninger i becifringsklaver 1-3, og her er virkemidlerne knyttet til sange som af ophavsretslige grunde ikke kan gengives her. Her er derimod en række sange, som ikke er ophavsretligt begrænset, og som bruges til at ekemplificere forskellige musikalske virkemidler. Det drejer sig om:

Amazing Grace Sheet Deep River
pdf_button
     
Marys Boychild (beat)   Marys Boychild (Calypso)
 
The Drunken Sailor   The Saints
 
This Little Light Of Mine   We Shall Overcome
 
He's Got The Whole World In His Hands   I Like The Flowers