Skip to main content

Forudholdsprincippet

Vi skal her beskæftige os med en særlig måde at lave en lille variation af ens akkorder. Jeg har valgt at kalde dette princip ’forudholdsprincippet’. Det omfatter 3 forskellige såkaldte forudholdsakkorder, nemlig sus4, sus2 og 4.trinsakkorden (subdominant). sus4 og sus2 akkorderne er omtalt i bind I side 41. 4. trinsakkorden, som også kaldes subdominant kan findes på 4. skalatrin svarende til 5 halvtonetrin over den aktuelle akkord. Er den aktuelle akkord en molakkord, bliver 4. trinsakkorden også en molakkord. Forudholdsprincippet kan bruges ved alle akkorder. Det er dog ikke alle 3 typer forudholdsakkorder, som er lige velegnede alle steder. Prøv dig frem

Nummererede fill-ins optræder i becifringsklaver 1-3, hvor der også er andre fill-ins samt forslag til og anvisninger på, hvordan de kan anvendes. Alfabetiserede fill-ins forekommer kun på denne webside.

Slow beat

Fill-in 18

fill-in18

    

Fill-in 19

fill-in19

    

Fill-in 20

fill-in20

    

Fill-in G

fill-inG

Medium beat

Fill-in 21

fill-in21

    

Fill-in 22

fill-in22

    

Fill-in 23

fill-in23    

Fill-in H

fill-inH

Swing

Fill-in 24